SKA YERELLEŞTİRME VE ANAAKIMLAŞTIRILMA EĞİTİMİ

T.C Sayıştay Başkanlığı ve BM Türkiye Temsilciliği tarafından “Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın Yerelleştirilmesi Anaakımlaştırılması & Entegrasyonu Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Webinar kapsamında düzenlenen “SKA’ların Yerelleştirilmesi” oturumunda UCLG-MEWA’yı temsilen Genel Koordinatör Salim Korkmaz ana tema konuşmacısı olarak yer aldı.  Konuşmasına UCLG-MEWA’nın teşkilat yapılanması, faaliyet alanları ve güncel çalışmalarından bahsederek başlayan Korkmaz, daha sonrasında ise SKA’ların yerelleştirilmesi üzerine katılımcılara eğitim verdi.

SKA’ların yerelleştirilmesi, belediyeler düzeyinde anaakımlaştırılması ve finansmanı, SKA’ların ulusal öncelikleri ve stratejilerine uyumu, bölgesel ve küresel iyi uygulamalar gibi konulara temas eden Korkmaz, SKA’lara yönelik odaklanma, seslendirme ve yerelleşme‘den oluşan üç aşamalı bir stratejinin benimsenmesi hususuna değindi. Ayrıca, eğitim kapsamında,“SKA’lar nasıl oluşturuldu?”; “Yerelleşmeden ne anlamalıyız?” ve “SKA’ların yerel yönetimler açısından önemi nedir?” gibi sorular cevaplandırıldı.

UCLG-MEWA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi yayını katılımcılarla paylaşılarak, proje kapsamındaki belediyelerin faaliyetlerinin hizalanması ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Son olarak, eğitimde Türkiye’nin ilk VLR çalışma örnekleri olan İzmir Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu 2021 ve Sultanbeyli 2030 Gündemi‘nden de örnekler sunuldu.

DUYURULAR

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEYİ BALIKESİR’DE TOPLANIYOR

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Göç Küresel Görev Gücü (GTFM) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nı 11 Kasım 2021 Perşembe günü, UCLG-MEWA’nın Eş Başkanlığı görevini yürütmekte olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirecektir.

 ARACI ŞEHİRLER DÜNYA FORUMU KÜTAHYA’DA DÜZENLENİYOR

Forum, 5-8 Ekim 2021 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

 UCLG-MEWA İLE AMF ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

UCLG-MEWA ile AMF arasında, kentsel küresel gündemlerin yerelleştirilmesini teşvik etmek ve her iki kuruluşun üyelik tabanını genişletmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandı.

 KAVŞAK AĞI 6. E-MODÜLÜ SİZLERLE!

10 farklı E-öğrenme modülünü içerecek programın “Fon Kaynakları Geliştirme ve Sosyal Girişimcilik” adlı altıncı modülü de yayınlandı!

 TÜRKİYE KENT İÇİ ULAŞIM AĞI PROJEMİZ KAPSAMINDA HAZIRLADIĞIMIZ 5. MODÜL YAYINDA!

Modülde “Sivil Toplum ve Yerel Yönetişim” konusunu ele aldık. ‬

 UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ İZMİR: KAYIT & PROGRAM

Zirve, kültürün kalkınmadaki rolü hakkında güçlü mesajlar verecek ve kültürün sürdürülebilir kentlerin ve toplulukların ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayacaktır.

 UCLG’DEN TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

Saiz: Başta Marmaris Bölgesi olmak üzere, yangınlardan etkilenen tüm insanlar ve Türkiye’deki yerel yönetimler ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

 DAYANIŞMA ÇAĞRISI

UCLG MEWA Başkanlık Divanı ve üyeleri olarak, Türk halkı ve Türkiye’deki yerel yönetimlerle, sürmekte olan ve özellikle de Türkiye’nin güney bölgelerini harap eden büyük yangınlar konusunda dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

 UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ ÇAĞRISI

UCLG-MEWA üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olan yerel yönetimlerimiz, ev sahipliği yapmaya yönelik yazılı taleplerini en geç 30 Temmuz 2021, Cuma gününe kadar sekretaryamıza iletmeleri gerekmektedir.

 HUKUKÇU İŞ İLANI

UCLG-MEWA İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere "Hukukçu" alınacaktır.

TWITTER